Tog fra lillestrøm til gardermoen

Storfugl

Postet på Jul 27, 2018 av i storfugl i storfugl.

(blant annet i Norge) er favorittføden barnåler fra syke trær, spesielt trær som vokser rundt myr, fordi næringsinnholdet ( nitrogeninnholdet ) er større (inneholder mer protein og mindre

Konger i norge

Postet på Jul 27, 2018 av i norge, konger i norge, konger.

utslag av den elitedannelsen som skjedde i landet i perioden. Her overlot russerne til den norske kongen å fastlegge grensene mellom innflytelsesområdene. Det gamle ættearistokratiet ble avløst av et